Utvecklare


Hej, Mitt namn är Mathieu Guillame-Bert och jag är en PhD student.
Mitt internet namn är Achoum.
Du kan besöka min professionella hemsida på www-prima.inrialpes.fr/guillame-bert.

Mitt namn är Amandine och jag är en webbdesigner.
Du kan besöka min bok på amandine-revol.fr.


Kontakta oss på achoum@buildanddefend.com.


Tack till


Linus Närkling Larsson, aka Linus371 (Översättning till Svenska) [ Twitter Twitter]
Marc Arndt, aka Biro (Development of the launcher + Översättning till Tyska) [ Web page]